Vrijwilligersbeleid TTV Torenstad

T.T.V. Torenstad heeft veel vrijwilligers, deze vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en/of een bezoek aan de kantine. Uitgangspunt is dat iedereen die T.T.V. Torenstad een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Procedure;

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of de vrijwilligerscommissie.

  • De vrijwilligers worden tijdens dit gesprek geattendeerd op de website van de club (www.ttvz.nl), waarop o.a. de gedragsregels, de huisregels en informatie over de vertrouwenspersonen gepubliceerd zijn.

  • Samen met de vrijwilliger wordt de gedragscode vrijwilligers ondertekend.

  • Voor vrijwilligers die betrokken zijn bij jeugdleden wordt een VOG verklaring aangevraagd. Deze dient iedere 4 jaar herhaald te worden.

  • In onderling overleg kunnen referenties gevraagd worden bij eerdere verenigingen waar de vrijwilliger actief is geweest.