Huisregels

 

Rookverbod

 • In de gehele accommodatie is een rookverbod van kracht.

Gebruik accommodatie en materialen:

 • Het gebruik van de accommodatie is geheel voor eigen risico. TTV Torenstad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade.
 • TTV Torenstad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door diefstal van persoonlijke eigendommen. Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter.
 • De leden van TTV Torenstad zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de accommodatie en materialen. Dit verwachten wij ook van onze gasten.
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen in de speelzalen.
 • Het is niet toegestaan om drinkflesjes op de speelvloer te plaatsen. 
 • Etenswaren dienen in de kantine gebruikt te worden.
 • Eventuele gebreken aan materialen of accommodatie kun je doorgeven aan het bestuur of de beheer- en onderhoudscommissie.

Kantineregels
TTV Torenstad heeft haar eigen regels voor het gebruik van de kantine. De onderstaande regels dienen dan ook nageleefd te worden:

 • Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Er wordt geen alcohol verkocht zolang er uitsluitend jeugdwedstrijden bezig zijn.
 • Op rekening consumeren is niet toegestaan.
 • De in de kantine vermelde openingstijden mogen niet worden overschreden.
 • Het geluidsniveau moet binnen redelijke perken blijven; voorkomen moet worden dat spelers hinder ondervinden.
 • Alle aanwijzingen van de bardienstvrijwilliger moeten worden opgevolgd.