Voordat je lid wordt

Gratis één maand proefspelen

Bij TTV Torenstad hoeft men niet direct lid te worden maar mag iedere belangstellende één kalendermaand 4 keer gratis meetrainen. Na deze proefmaand besluit je of je wel of geen lid wil worden. Het aanmeldingsformulier kun je hier  downloaden maar is ook in de kantine verkrijgbaar.

Jeugd- en seniorenspelers kunnen op dinsdag- en donderdagavond vrijblijvend binnenlopen en meespelen. Kijk voor de actuele tijden en doelgroep onder openingstijden. Van te voren aanmelden is niet nodig dus kom gerust eens binnen kijken!

 

Contributie 

Wij vinden het belangrijk dat tafeltennis voor iedereen toegankelijk moet zijn. Door de inzet van alle leden en veel zelfwerkzaamheid proberen wij de kosten en daarmee ook de contributiegelden zo laag mogelijk te houden.

De contributie wordt 4 maal per jaar - dus per kwartaal - geïnd.

 

Recreatief:                                                          Extra voor competitiespelers;

Junioren       39,00 euro per kwartaal.                Junioren       15,00 euro per kwartaal. ( incl. bijdrage clubshirt )

Senioren      42,00 euro per kwartaal.                Senioren       18,00 euro per kwartaal. ( incl. bijdrage clubshirt )

 

De contributie wordt ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering opnieuw vastgesteld. De contributiegelden worden automatisch geïncasseerd. Slechts in overleg met de penningmeester kan een andere betaalwijze worden afgesproken.

 

Opzeggen lidmaatschap 

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Stuur dan een e-mail aan de penningmeester ( harryjansen49@gmail.com ) De contributie is altijd tot het einde van het dan lopende kwartaal verschuldigd.

 

Vrijwilligerstaken

Zoals al genoemd proberen we de contributiegelden zo laag mogelijk te houden. Dat kan alleen door de hulp en inzet van onze leden. Een lidmaatschap bij TTV Torenstad verplicht u om desgevraagd een of meerdere taken uit te voeren. Dit kan een kantinedienst en/of schoonmaakdienst zijn, helpen bij de jaarlijkse klusdag of bij de organisatie van een activiteit. Uiteraard gebeurt dit zoveel mogelijk in onderling overleg en rekening houdend met uw eigen mogelijkheden. Vele handen maken licht werk en houden de kosten zo laag mogelijk … , ja toch