Voordat je lid wordt

Gratis één maand proefspelen

Bij TTV Torenstad hoef je niet direct lid te worden maar mag je 4 keer gratis meetrainen. Na deze proefmaand besluit je of je wel of geen lid wil worden. Het inschrijfformulier kun je hieronder downloaden. 

Inschrijfformulier_Lidmaatschap_TTV_Torenstad_versie_1_november_2022.pdf 

Jeugd- en seniorenspelers kunnen op dinsdag- en donderdagavond vrijblijvend binnenlopen en meespelen. Kijk voor de actuele tijden en doelgroep onder openingstijden. Van te voren aanmelden is niet nodig dus kom gerust eens binnen kijken!

 

Contributie 

Wij vinden het belangrijk dat tafeltennis voor iedereen toegankelijk moet zijn. Door de inzet van alle leden en veel zelfwerkzaamheid proberen wij de kosten en daarmee ook de contributie zo laag mogelijk te houden.

De contributie wordt 4 maal per jaar, dus per kwartaal, geïnd.

 

Recreatief:                                                          Extra voor competitiespelers;

Junioren       15,00 euro per maand                   Junioren       5,00 euro per maand (incl. bijdrage clubshirt)

Senioren      16,00 euro per maand                   Senioren       6,00 euro per maand (incl. bijdrage clubshirt)

 

De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Slechts in overleg met de penningmeester kan een andere betaalwijze worden afgesproken. De contributie wordt in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

 

Opzeggen lidmaatschap 

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Stuur dan een e-mail aan de penningmeester, harryjansen49@gmail.com  De contributie is altijd tot het einde van het dan lopende kwartaal verschuldigd.

 

Vrijwilligerstaken

Zoals hierboven al genoemd proberen we de kosten en contributie zo laag mogelijk te houden. Dat kan alleen door de hulp en inzet van onze leden. Een lidmaatschap bij TTV Torenstad verplicht u om één of meerdere taken uit te voeren. Dit kan een kantinedienst en/of schoonmaakdienst zijn, helpen bij de jaarlijkse klusdag of bij de organisatie van een activiteit. Uiteraard gebeurt dit zoveel mogelijk in onderling overleg en rekening houdend met uw eigen mogelijkheden.